ورود ثبت نام
نرم افزار

نرم افزار های جامع محتوای الکترونیک ریاضی برای پایه اول تا ششم

نتایج آزمون

آزمونهای تیزهوشان و پیشرفت تحصیلی بصورت حضوری و آنلاین

کتاب

کتابیارها و کتابهای تیزهوشان از پایه اول تا نهم

کلاس

برگزاری کلاسهای ترمیک تیزهوشان از پایه دوم تا نهم

پاسخنامه کتاب یار

دریافت پاسخ نامه کتابیار ها

هوشمند سازی

تجهیز مدارس به تخته های هوشمند
و ارائه سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و به روز
و آموزش روش تدریس هوشمند