ورود ثبت نام
كليد نهايي آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان
111.jpg
كليد نهايي آزمون ورودي دبيرستان‌هاي دورۀ اوّل و دوم استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ از سوي مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان منتشر شد

 

لازم به ذكر است، نتايج آزمون ورودي دبيرستان‌هاي دورۀ اوّل و دوم استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ حدّاكثر تا پايان خرداد ماه اعلام خواهد شد.