ورود ثبت نام
نرم افزار جامع هوشمند ریاضی
نسخه اصلی نرم افزار را میتوانید از لینک های زیر دانلود کنید ، سپس برای دریافت رایگان کد فعالسازی دمو یا

 خرید کد فعالسازی و استفاده یکساله و کامل نرم افزار با دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۸۸۹۷۶۰۷۷ تماس حاصل فرمایید

 

نسخه معلم :  پایه اول ، پایه دوم ، پایه سوم ، پایه چهارم ، پایه پنجم ،پایه ششم 

نسخه دانش آموز :  پایه اول ، پایه دوم ، پایه سوم ، پایه چهارم ، پایه پنجم ،پایه ششم 

 

 بخش ها و امکانات مختلف نرم افزار را می توانید در ویدئو های زیر مشاهده نمایید