ورود ثبت نام
آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه
آزمون-سنجش

 

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ منتشره از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برای پایه های دوره اول متوسطه را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید

آزمون پایه هفتم

آزمون پایه هشتم

آزمون پایه نهم