ورود ثبت نام
مدارس تخصصی اندیشمند
نمونه ای از فعالیت های دبستان های تخصصی اندیشمند

با عضویت در کانال تلگرام مدارس اندیشمند از برنامه های ویژه آموزشی مطلع شوید

دخترانه آریاشهر

لینک کانال

  https://t.me/mobtakerandishmandschool

تلفن: ۴۴۰۰۸۰۰۲

پسرانه آریاشهر

لینک کانال 

  https://t.me/Beheshte_Ferdos_School

تلفن: ۴۴۰۷۲۳۶۵