98/5/15  ثبت نام ترم پاییز و زمستان  کلاسهای تیزهوشان و هوش و استعداد تحلیلی برای سال تحصیلی جدید آغاز شد.

98/5/22  ثبت نام دوره تدریس هوشمند ریاضی برای معلمین پایه ابتدایی آغاز شد.

98/10/15  به اطلاع می رساند کلاسهای شعبه فاطمی مقطع ابتدایی روز دوشنبه 16 دیماه 98 برقرار خواهد بود و کلاسهای مقطع راهنمایی جهت آمادگی امتحانات تشکیل نخواهد شد.

98/10/29  به اطلاع میرساند کلیه کلاسهای راهنمایی و کلاس ششم A2 شعبه فاطمی امروز یکشنبه 29 دی ماه تشکیل خواهد شد.

98/10/30  به اطلاع میرساند کلیه کلاسهای دبیرستان شعبه فاطمی امروز دوشنبه 30 دی ماه تشکیل خواهد شد.