والدین گرامی
حال که دانش آموزان مجبور به ماندن در خانه و نرفتن به مدرسه شده اند یکی از راهکارهایی که علاوه بر استفاده بهینه از این اوقات،می تواند فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای آموزش و یادگیری کند، ” بازی های آموزشی ریاضی اندیشمند” ، است.
پیشنهاد می شود پس از یادگیری هر موضوع کتاب درسی ،حداقل نیم ساعت بازی مرتبط با آن مبحث انجام پذیرد . این کار معادل با حل 2 یا 3 صفحه تمرین ریاضی می باشد .

لینک دانلود رایگان بازیها را میتوانید در کانال تلگرام مدارس دخترانه و پسرانه اندیشمند دریافت کنید

 

کانال تلگرام دبستان دخترانه

کانال تلگرام دبستان پسرانه