متقاضیان آزمون مدارس استعدادهای درخشان ورودی پایه های هفتم و دهم  سال تحصیلی 1402-1401 جهت ثبت نام از تاریخ 16 تا 25 فروردین 1401  می توانند با مراجعه به سایت سمپاد به نشانی https://azmoon.medu.ir/ نسبت به ثبت نام خود در آزمون اقدام نمایید.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون را می توانید از اینجا دریافت نمایید.