قاعده حرکت در مسیر هدف­دار اقتضاء می­کند در مقاطعی از زمان درنگ کرده و با ارزیابی آنچه که کسب کرده­ایم ادامه راه را با درایت بیشتری دنبال کنیم. فرآیند یادگیری – یاددهی نیز از جهت ساختاری، حرکتی است جهت­دار که نیاز دارد در برخی زمان­های خاص مورد ارزشیابی قرار گیرد تا هم دانش­آموز و هم معلم بدانند که کجایند و کدام سو باید بروند. در لزوم برگزای آزمون و انجام ارزشیابی در سیستم آموزشی دلایل متعددی وجود دارد که بیان آنها خارج از مجال این نوشتار است و صد البته شما مخاطب گرامی نیز از آنها مطلع هستید.

بسته سنجش و ارزشیابی اندیشمند

مجموعه خدمات ارزشیابی اندیشمند در قالب «بسته سنجش و ارزشیابی» ارائه می­گردد. این بسته شامل موارد زیر است:

  1. آزمون­های تیزهوشان
  2. آزمون­های پیشرفت تحصیلی
  3. آزمون­های شناختی

 

آزمون­ها تیزهوشان کشوری

هدف از برگزاری این آزمون­ها کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص می­باشد.

تعداد مراحل این گروه از آزمون­ها در پایه­های مختلف بشرح زیر است:

  • پایه چهارم ابتدایی 4 مرحله
  • پایه پنجم ابتدایی 4 مرحله
  • پایه ششم ابتدایی 6 مرحله
  • پایه­های هفتم و هشتم 4 مرحله
  • پایه نهم 6 مرحله

جدول زمانی این آزمون­ها متناسب با تقویم فعالیت­های آموزش تنظیم و در ابتدای سال تحصیلی در اختیار دانش­آموز قرار می­گیرد.