با توجه به عدم دسترسی به برخی از دانش آموزان جهت اطلاع از نتایج آزمون، تا کنون 90 نفر از دانش آموزان اندیشمندی در آزمون مدارس تیزهوشان پذیرفته شده اند

و  دانش آموزان معرفی شده صرفا بخشی از دانش آموزانی هستند که تا کنون برای مجموعه عکس خود را ارسال نموده اند.