کتاب علوم تیزهوشان دوم ابتدایی

این کتاب شامل :

درسنامه در قالب داستانهای علمی و گاهی شعر و نکات مفهومی درس علوم برای دانش آموزان پایه دوم می باشد.

همچنین سوالات تستی به همراه پاسخ کلیدی در سطحی فراتر از کتاب درسی ، از نکات ارائه شده در کتاب می باشد که به سه صورت مفهومی ، تشریحی جای خالی و تصویری در این کتاب گنجانده شده است

 

دریافت بخشی از کتاب

11
56,000 تومان

کتاب ریاضی تیزهوشان دوم ابتدایی

 

ریاضیات تیزهوشان دوم ابتدایی

مؤلف: امیر عبهری

727 سؤال چهار گزینه ای می باشد که به صورت سه سؤال ریاضی محض و 3 سؤال ریاضی کاربردی ارائه گردیده اند. همچنین درس نامه هایی در قالب 103 نکته به صورت پیوسته ارائه شده است. چون سطح سؤالات فراتر از دانش محض ریاضی است، لذا برای دانش آموزان قوی و تیزهوش توصیه می شود

دریافت بخشی از کتاب

74
200,000 تومان

کتابیار علوم دوم ابتدایی

کتاب یارهای پایه دوم ابتدایی 

 • آموزش و بیان مطالب درسی به صورت متفاوت در قالب سوالات تصویری
 • تعمیق در یادگیری ضمن آموزش نکات مهم و کلیدی درس
 • «فعالیت محور» بودن کتاب با ارائه فعالیت هایی که دانش آموز به طور روزمره با آن درگیر می باشد.
 • ارائه تمرین های متعدد و متنوع جهت آموزش، تفهیم و تثبیت مطالب
 • آزمون های مستمر در قالب سوالات سه گزینه ای
 • تنظیم 3زنگ آزمون در پایان هر درس به همراه پاسخنامه این مجموعه شامل درس های ریاضی، علوم  و فارسی می باش
22
155,000 تومان

کتابیار ریاضی دوم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان

کتاب یارهای پایه دوم ابتدایی 

 • آموزش و بیان مطالب درسی به صورت متفاوت در قالب سوالات تصویری
 • تعمیق در یادگیری ضمن آموزش نکات مهم و کلیدی درس
 • «فعالیت محور» بودن کتاب با ارائه فعالیت هایی که دانش آموز به طور روزمره با آن درگیر می باشد.
 • ارائه تمرین های متعدد و متنوع جهت آموزش، تفهیم و تثبیت مطالب
 • آزمون های مستمر در قالب سوالات سه گزینه ای
 • تنظیم 3زنگ آزمون در پایان هر درس به همراه پاسخنامه این مجموعه شامل درس های ریاضی، علوم  و فارسی می باشد
38
195,000 تومان

کتابیار فارسی دوم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
185,000 تومان

کتاب یارهای پایه دوم ابتدایی 

 • آموزش و بیان مطالب درسی به صورت متفاوت در قالب سوالات تصویری
 • تعمیق در یادگیری ضمن آموزش نکات مهم و کلیدی درس
 • «فعالیت محور» بودن کتاب با ارائه فعالیت هایی که دانش آموز به طور روزمره با آن درگیر می باشد.
 • ارائه تمرین های متعدد و متنوع جهت آموزش، تفهیم و تثبیت مطالب
 • آزمون های مستمر در قالب سوالات سه گزینه ای
 • تنظیم 3زنگ آزمون در پایان هر درس به همراه پاسخنامه این مجموعه شامل درس های ریاضی، علوم  و فارسی می باشد
31
185,000 تومان