بازي الگوهاي عددي (مگسهاي مزاحم)

هدف این بازی آشنایی با اعداد و یافتن اعداد با فاصله های مشخص و تعیین شده است که به آن…

3
35,000 تومان